Pisanie specialnych znakov v HTML Vixova prirucka webelopera

Kedze prikazy HTML su uzavrete v <zatvorkach>, nemozete v dokumente pouzivat znaky < a > tak, ako ste boli zvyknuti. Urcite ste si tiez vsimli, ze prehliadac text vasej stranky automaticky formatuje. Ak potrebujete vlozit specialny znak, symbol, alebo hoci iba medzeru, treba pouzit specialne sekvencie. Vsetky zacinaju znakom "&" a koncia znakom ";"
Tu najdete najbeznejsie specialne sekvencie. Existuju ich cele stovky a iste mi prepacite, ze som ich vsetky pracne neparsoval zo specifikacii ci binariek prehliadacov.

Pozadovany znak HTML-sekvencia Popis (ak sa znaky nezobrazuju spravne)
< &lt; mensi nez
> &gt; vacsi nez
& &amp; symbol "AND" (ampersand)
" &quot; uvodzovky
  &nbsp; pevna (neformatovatelna) medzera
® &reg; symbol "registrovana znacka"
© &copy; symbol "copyright"
¡ &iexcl; symbol "opacny vykricnik"
¢ &cent; symbol "cent"
£ &pound; symbol "libra"
§ &sect; symbol "pafagraf"
° &deg; symbol "stupen"
± &plusmn; symbol "plus minus"
² &sup2; symbol "umocnenie na druhu"
³ &sup3; symbol "umocnenie na tretiu"
µ &micro; symbol "mikro"
&para; symbol "odstavec"
· &middot; bodka v strede
¸ &cedil; symbol "????"
¹ &sup1; symbol "umocnenie na prvu"
º &ordm; symbol "????"
» &raquo; symbol "????"
¼ &frac14; symbol "1/4"
½ &frac12; symbol "1/2"
¾ &frac34; symbol "3/4"
¿ &iquest; symbol "obrateny otaznik"
À &Agrave; symbol "A s opacnym dlznom"
Á &Aacute; symbol "A s dlznom"
 &Acirc; symbol "A so strieskou"
à &Atilde; symbol "A s tildou"
Ä &Auml; symbol "prehlasovane A"
Å &Aring; symbol "A s kruzkom"
Æ &AElig; symbol "AE"
Ç &Ccedil; symbol "francuzske C"
È &Egrave; symbol "E s opacnym dlznom"
É &Eacute; symbol "E s dlznom"
Ê &Ecirc; symbol "E so strieskou"
Ë &Euml; symbol "prehlasovane E"
Ì &Igrave; symbol "I s opacnym dlznom"
Í &Iacute; symbol "I s dlznom"
Î &Icirc; symbol "I so strieskou"
Ï &Iuml; symbol "prehlasovane I"
Ð &ETH; symbol "????"
Ñ &Ntilde; symbol "N s tildou"
Ò &Ograve; symbol "O s opacnym dlznom"
Ó &Oacute; symbol "O s dlznom"
Ô &Ocirc; symbol "O so strieskou (UO)"
Õ &Otilde; symbol "O s tildou"
Ö &Ouml; symbol "prehlasovane O"
× &times; symbol "krat (nasobenie)"
Ø &Oslash symbol "priemer"
Ù &Ugrave; symbol "U s opacnym dlznom"
Ú &Uacute; symbol "U s dlznom"
Û &Ucirc; symbol "U so strieskou"
Ü &Uuml; symbol "prehlasovane U"
Ý &Yacute; symbol "Y s dlznom"
Þ &THORN; symbol "????"
ß &szlig; symbol "nemecke ostre 's'"
à &agrave; symbol "male a s opacnym dlznom"
á &aacute; symbol "male a s dlznom"
â &acirc; symbol "male a so strieskou"
ã &atilde; symbol "male a s tildou"
ä &auml; symbol "male prehlasovane a"
å &aring; symbol "male a s kruzkom"
æ &aelig; symbol "male ae"
ç &ccedil; symbol "male francuzske c"
è &egrave; symbol "male e s opacnym dlznom"
é &eacute; symbol "male e s dlznom"
ê &ecirc; symbol "male e so strieskou"
ë &euml; symbol "male prehlasovane e"
ì &igrave; symbol "male i s opacnym dlznom"
í &iacute; symbol "male i s dlznom"
î &icirc; symbol "male i so strieskou"
ï &iuml; symbol "male prehlasovane i"
ð &eth; symbol "????"
ñ &ntilde; symbol "male n s tildou"
ò &ograve; symbol "male o s opacnym dlznom"
ó &oacute; symbol "male o s dlznom"
ô &ocirc; symbol "male o so strieskou (uo)"
õ &otilde; symbol "male o s tildou"
ö &ouml; symbol "male prehlasovane o"
÷ &divide; symbol "delenie"
ø &oslash; symbol "priemer"
ù &ugrave; symbol "male u s opacnym dlznom"
ú &uacute; symbol "male u s dlznom"
û &ucirc; symbol "male u so strieskou"
ü &uuml; symbol "male prehlasovane u"
ý &yacute; symbol "male y s opacnym dlznom"
þ &thorn; symbol "????"
ÿ &yuml; symbol "male prehlasovane y"


Predchadzajuca tema:Pribuzne temy:Nasledujuca tema:
Farby v HTML Sprievodca vytvaranim stranky krok za krokom
Abecedny zoznam prikazov HTML
FAQ